สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ไทยออยล์ ร่วมกับชุมชนรอบโรงกลั่นฯ จัดกิจกรรมคล้ายร้อน “กีฬาเฮฮา สมวัย รวมใจเป็นหนึ่ง’’


กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับชุมชนรอบโรงกลั่นฯ จัดกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพกายและใจดีขึ้น ภายใต้ชื่อกิจกรรม กีฬาเฮฮาสมวัย รวมใจเป็นหนึ่ง’’ โดยมีคุณเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่นและบริหารงานชุมชน ผู้แทนจากเทศบาลนครแหลมฉบัง คณะกรรมการและประชาชนทั้ง 10 ชุมชนรอบโรงกลั่นเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะมีกีฬามหาสนุกต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสออกกำลังกายอย่างสนุกสนานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความรักความสามัคคี ความปรองดอง อันจะเป็นผลให้การดำเนินงานตามหลักสามประสาน ได้แก่ กลุ่มไทยออยล์ ผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ และชุมชน ทำงานประสานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค