สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในทุกระดับ มาใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ ช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถนำไปต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดช่องว่างและสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศต่อไป ซึ่งโครงการในครั้งนี้จะให้ความรู้เรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยในองค์กร รวมทั้งความรู้กฎหมายข้อกำหนดของบพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ โดยมีนายอรรถนิต วงศ์จักร์ อาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ รู้ทัน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ ดิจิทัลประเทศไทย 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัล

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค