สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยก่อนพิธีเปิดหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีได้จุดเครื่องทองน้อย และเหล่าคณะลูกเสือพร้อมใจยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ และส่งเสริมให้ลูกเสือและเนตรนารี ได้อยู่ค่ายพักแรมประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันนำมาซึ่งความรัก สามัคคี เสริมสร้างความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งกำหนดการชุมนุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2560 โดยมีลูกเสือจากจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 26 จังหวัด จำนวน 4,500 คน และมีลูกเสือจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เข้าร่วมการชุมนุมจำนวน 40 คน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค