สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทน.แหลมฉบังจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีโดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปี 2559 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการและคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเห็นความสำคัญ และภาคภูมิใจในความสำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษาและระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนอีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค