สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่อำเภอศรีราชา ร่วมมอบสิ่งของในวันรวมน้ำใจชาวศรีราชา เพื่อนำไปร่วมในการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ ,งานสงกรานต์ และงานกาชาด จังหวัดชลบุรี


ที่อาคารศรีราชาประชาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา นางอัญชลี บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชา พร้อมเหล่าสมาชิกกาชาดอำเภอศรีราชา ร่วมใจกันจัดงานวันรวมน้ำใจชาวศรีราชา ประจำปี 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรวบรวม น้ำใจ จากสิ่งของและเงินบริจาคต่างๆ ที่หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ชมรม ชุมชน และ ผู้ใจบุญ จากองค์กรต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา เพื่อจะได้นำไปร่วมในการจัดกิจกรรมของกาชาดจังหวัดชลบุรี ภายในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบุรี และ อีกส่วนหนึ่งก็จะนำไป ออกร้าน กิจกรรมของกาชาดอำเภอศรีราชา ในงานประเพณี วันกองข้าวศรีราชา ในช่วงเดือนเมษายนที่จะมาถึง เพื่อนำรายได้จากการออกร้านไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป โดยมี หน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ นำเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยาน เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินมามอบให้จำนวนมาก ซึ่งหากหน่วยงานใดที่สนใจจะเข้าร่วมบริจาคสิ่งของก็ยังสามารถนำมามอบให้กับทางอำเภอศรีราชา ในวันและเวลาราชการ

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค