สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ประชุมรับฟังความคิดเห็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเหล็ก ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด2ชลบุรี ครั้งที่ 2


ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง  ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริษัทซิง ต๋า สตีล คอร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเหล็กได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเหล็ก ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี โดยมีประชาชนในตำบลเขาคันทรง ที่อาศัยอยู่ในรัศมีโรงงาน 5 กิโลเมตร กว่า 100 ครอบครัวเข้ารับฟังปัญหา โดยโรงงานดังกล่าวนั้นเตรียมก่อสร้างในเนื้อที่ 103 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี ซึ่งในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ทางบริษัทมาประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยทางบริษัทเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านการผลิตเส้นลวดเหล็กเพื่อใช้ในการผลิตล้อยางรถยนต์ของโลก จึงมาตั้งโครงการในประเทศไทยเพื่อตอบรับความต้องการที่คาดว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้

โดยที่ผ่านมาทางบริษัทได้ออกสำรวจโดยการสัมภาษณ์รายบุคคลและเก็บแบบสอบถาม ซึ่งทางประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาคันทรงที่อาศัยอยู่มีข้อเสนอให้ดูแลเข้มงวดเรื่องมลพิษ เสียง กลิ่น สารเคมี น้ำเสียและสารเคมีรั่วไหล อยากให้รับคนพื้นที่เข้าทำงาน และมีความรับผิดชอบชุมชน และจัดให้มีระบบความปลอดภัยที่สูงสุดมีผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งจากการชี้แจงของทางบริษัทประชาชนส่วนมากเห็นด้วยเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็ก ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรีซึ่งก็ยังคงต้องมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นครั้งที่3จึงจะมีการก่อสร้างโรงงานขึ้น
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค