สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ จับมือ สมาคมสื่อมวลชลศรีราขา จัดกิจกรรมร่วมใจ พิทักษ์ทะเลไทย

 

วันนี้  24 พ.ค.  กลุ่มไทยออยล์  จับมือ  สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา - ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี  จัดกิจกรรม สื่อมวลชนรักษ์โลก ร่วมใจ พิทักษ์ทะเล  ภายในกิจกรรมมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข่าวสารในโซเชียล ยุค 5 G หลังจากนั้นเป็นกิจกรรม เก็บขยะในทะเล ณ. ชายหาดจอมเทียน พัทยา 
โดยกลุ่มไทยออยล์ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นตัวเราเอง สู่ครอบครัว และสังคม  เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ  อีกทั้งยังสามารถช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบหรือเผา อันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด 

กลุ่มไทยออยล์ได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่น ยกระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแนวโน้มและทิศทางของโลก มุ่งสู่การเป็นธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกับความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบ และสร้างโอกาสทางธุรกิจในระยะยาวเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืนpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค