สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “สื่อสารสุขสันต์” พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกับพนักงาน เพื่อเปิดกว้างรับฟังเสียง (Feedback) ข้อเสนอแนะจากพนักงานโดยตรง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลักดันองค์กร

 

ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย  จัดกิจกรรม “สื่อสารสุขสันต์” พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกับพนักงาน เพื่อเปิดกว้างรับฟังเสียง (Feedback) ข้อเสนอแนะจากพนักงานโดยตรง  เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลักดันองค์กร 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “สื่อสารสุขสันต์” พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกับพนักงาน เพื่อเปิดกว้างรับฟังเสียง (Feedback) และข้อเสนอแนะจากพนักงานโดยตรง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลักดันองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความผูกพันและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 

โดยมี นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมพบปะพูดคุยกับพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง
 
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ จนทำให้ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ พร้อมทั้ง ร่วมรับฟังปัญหา และตอบข้อซักถามต่างๆ ของพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง

โดยมี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย เรือตรีนววีร์ สนิทสุริวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน  ผู้บริหาร และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 170 คน เข้าร่วมกิจกรรม สื่อสาร สุขสันต์ อทร. พบปะพูดคุยกับ ท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค