สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ กระตุ้นประชาชนรอบโรงกลั่น ส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง กับกิจกรรม “5 เดือนมุ่งมั่น เดินวิ่งไปด้วยกันให้ทะลุ 1 แสนกิโล” ปี 66

 

 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์การสุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่มีสถิติสูงสุดจาก" กิจกรรม“5 เดือนมุ่งมั่น เดินวิ่งไปด้วยกันให้ทะลุ 1 แสนกิโล โดยนายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า กลุ่มไทยออยล์ได้จัด กิจกรรม“5 เดือนมุ่งมั่น เดินวิ่งไปด้วยกันให้ทะลุ 1 แสนกิโล” ส่งเสริมสุขภาพประชาชนรอบโรงกลั่น โดยมุ่งมั่นให้ประชาชนรอบโรงกลั่นได้ร่วมแรงร่วมใจกัน เดิน – วิ่งสะสมระยะทางให้ได้ 100,000 กิโลเมตร ในระยะเวลา 5 เดือน โดยได้เริ่มต้นเก็บระยะทางตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2566 และวันนี้ได้จัดให้มีการมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ได้สถิติสูงสุด  

ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มไทยออยล์ได้มีการนัดหมายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลการวิ่งมาเพื่ออัพเดทระยะทาง และให้คำแนะนำ รวมถึงให้กำลังใจกันออกกำลังกายดูแลสุขภาพเป็นระยะๆ โดยมีความตั้งใจว่ากิจกรรมเดิน – วิ่ง เก็บระยะทางนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนรอบโรงกลั่นได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ  ด้วยการเดิน – วิ่ง สะสมระยะทางอย่างต่อเนื่องในแอปพลิเคชั่น วิ่งสะสมระยะทางในแบบ ที่ไหน เมื่อไรก็ได้  

ระหว่างช่วงเวลาการเดิน – วิ่ง สะสมระยะทาง ในทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน เราจะจัดกิจกรรม “เติมกำลังกาย สร้างกำลังใจ” ณ ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน เพื่อนัดหมายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลการเดิน – วิ่งมาเพื่ออัพเดทระยะทางที่สะสมได้ พร้อมกับสร้างเสริมกำลังใจให้กับสมาชิก ด้วยการออกกำลังกายร่วมกัน รวมถึงร่วมกันให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 232 คน  มีสถิติเดิน-วิ่ง รวมกันทั้งสิ้น 139,500 กิโลเมตรpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค