สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้โรงพยาบาลใน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 

กลุ่มไทยออยล์ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ โรงพยาบาลพนัสนิคม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวังหิน และบ้านหนองไทร เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลและสามารถนำผลประหยัดไปพัฒนาการให้บริการรักษาพยาบาลให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เมื่อไม่นานมานี้ กลุ่มไทยออยล์ได้ทำพิธีส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลพนัสนิคม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นาวังหินและบ้านหนองไทร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ขนาดกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 72 กิโลวัตต์ ทำให้โรงพยาบาลสามารถประหยัดค่าไฟฟ้ารวม 455,000 บาทต่อปี และลดก๊าซเรือนกระจกได้ 46.4 ตันต่อปี โดยโรงพยาบาลได้นำผลประหยัดจากการติดตั้งระบบฯ ไปจัดทำโครงการ “การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยวัณโรคด้อยโอกาส” และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ กล่าวว่า บริษัท ไทยออยล์จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อมอบให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดที่ยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาล เพื่อนำผลประหยัดไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด  7 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 255 กิโลวัตต์ 

แพทย์หญิงขนิษฐา เจริญขจรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม กล่าวขอบคุณไทยออยล์ ที่เข้ามาสนับสนุนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลพนัสนิคมช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลสามารถนำผลประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าไปจัดทำโครงการ “การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยวัณโรคด้อยโอกาส” นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้โรงพยาบาลเข้าถึงพลังงานทางเลือก ขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

ปัจจุบันโรงพยาบาลพนัสนิคม ถือเป็นศูนย์กลางการให้บริการกับประชาชนโดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในการส่งต่อผู้ป่วย      วัณโรคที่ซับซ้อนมากมารักษาที่โรงพยาบาลฯ ผลจากโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยออยล์จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสได้ดียิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเข้าถึงพลังงานทางเลือกให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนที่มีความต้องการความช่วยเหลือต่อไป ซึ่งได้ตอกย้ำพันธกิจด้าน” “Sustainable Energy for Healthcare & Education” หรือ “พลังงานที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาพและการศึกษา”
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค