สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทลฉ.จัดกิจกรรม สานเสวนาชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ทลฉ. และชุมชน ในกรอบของโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือ แหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2566

 

วันนี้ (7 ก.ค.) นายวีรยุทธ์  สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมบัง  พร้อมด้วย นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางสิริมา กีรตยาคม  นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดโครงการสัมมนาชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรม “สานเสวนาชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง” โดยมี ผู้นำชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังเข่าร่วม  ณ ห้องสีชัง โรงแรมเคปราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

นายวีรยุทธ์  สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมบัง  กล่าวว่า กิจกรรม “สานเสวนาชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง”ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการสัมมนาชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งอยู่ในกรอบของโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือ แหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง และชุมชน 

รวมถึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในโครงการต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งให้ความรู้กับ ชุมชนในเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจออนไลน์พัฒนาชุมชนคนรุ่นใหม่สู่ยุค New Normal Digital Marketing Trends 2023  เพื่อให้ชุมชนได้ต่อยอดทางความคิดและสามารถนำไปประยุกต์ในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนางสิริมา เผยว่าวันนี้ นอกจากจะให้ความรู้ กับ ชุมชนในเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจออนไลน์พัฒนาชุมชนคนรุ่นใหม่สู่ยุค New Normal Digital Marketing Trends 2023 แล้ว ยังได้ร่วมสานเสวนาชุมชน เพื่อสอบถามความคิดเห็นผู้นำชุมชน เพื่อทบทวนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ทั้ง  9 โครงการประกอบด้วย 1. โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน 2. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน 3. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี 4. โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน 5. โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน 6. โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง 7. โครงการท่าเรือแหลมฉบังร่วมใจบริจาคโลหิต 8. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 9. โครงการสัมมนาชุมชนสัมพันธ์ท่าเรือแหลมฉบัง  ซึ่งมีมติร่วมกันว่าจะยังคงไว้ทั้ง 9 โครงการ เนื่องจากเห็นว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนทั้งสิ้น แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวงบประมาณ บางโครงการเพื่อความเหมาะสม
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค