สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์จัดโครงการร่วมปกปักษ์รักษ์โลกฉบับประชาชน (คนชลบุรี) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อน bcg model เศรษฐกิจใหม่

 

กลุ่มไทยออยล์จัดโครงการร่วมปกปักษ์รักษ์โลกฉบับประชาชน (คนชลบุรี) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อน bcg model เศรษฐกิจใหม่ โดยตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน ณ ห้องออดิทอเรียม หอประชุมไทยออยล์ 

วันนี้ ( 11 ก.ค.) นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น เปิดโครงการร่วมปกปักษ์รักษ์โลกฉบับประชาชน (คนชลบุรี) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อน bcg model เศรษฐกิจใหม่ พร้อมกล่าวว่า กลุ่มไทยออยล์ มีความตระหนักในปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงให้กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการของกลุ่มไทยออยล์ ที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้มีความร่วมมือในการดำเนินการสร้างองค์ความรู้ ให้เกิดความตื่นตัว 

รวมถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่ได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อน เศรษฐกิจ BCG อันประกอบ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจ สีเขียว (Green Economy) จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นมา 

โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ร่วมปกปักรักษ์โลกฉบับประชาชน (คนชลบุรี) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จีมา ศรลัมพ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้ความรู้ โดยคาดหวังว่าจะช่วยกัน ผลักดัน และขับเคลื่อนแนวทาง BCG ไปสู่การปฏิบัติของประชาชนในมิติต่างๆ หรือเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจว่าทำไมเราถึงต้องรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในภาระปัจจุบันโลกเรามีการเปลี่ยนแปลไปเยอะมากแล้ว

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค