สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

‘ลาบิกซ์’ บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1

 

‘ลาบิกซ์’ บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอ และรายละเอียดโครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

วันนี้ ( 4 ก.ค.) นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายวิโรจน์ มีนะพันธ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานเปิด การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ในโครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน 10 ชุมชน และประชาชน เข้าร่วม  ณ ศาลาประชาชนอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายวิโรจน์ มีนะพันธ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า การจัดเวที่ รับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อชี้เเจงรายละเอียดโครงการ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และรับฟังความกังวล ข้อเสนอแนะ ของประชาชนที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำไปจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ คาดการณ์ระดับผลกระทบ ที่อาจเกิดจากการดำเนินงาน ซึ่งทางผู้ดำเนินการจะนำไปสู่การทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา หรือให้เกิดผลกระทบต่อชถมชนโดยรอบให้น้อยที่สุด 

โดย บริษัท ลาบิกซ์ จํากัด (บริษัทฯ) มีแผนจะขยายกำาลังการผลิตของโครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ ทําความสะอาด (Linear Alkyl Benzene : LAB) ภายใต้ชื่อ "โครงการผลิต สารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)" การขยายกำลังการผลิตครั้งนี้จะมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงอุปกรณ์ส่วนย่อยของหน่วยผลิตเดิมในส่วนที่เป็นข้อจำกัด เพื่อให้สามารถรองรับอัตราการป้อนวัตถุดิบ ได้มากยิ่งขึ้น 

เนื่องจากในปัจจุบันสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก มีแนวโน้มความต้องการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือสารตั้งต้นเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น น้ำยาล้างจาน ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก น้ำยาซักผ้า  ฯลฯ  เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งการปรับปรุงการผลิตดังกล่าวจะส่งผล ให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 160,600 ตันต่อปี 

ทั้งนี้ การขยายกำลังการผลิตดังกล่าวของโครงการฯ เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ ดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด บริษัทที่ปรึกษา ส่วนขยาย เพื่อเสนอ ด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้จัดทำรายงานฯ โครงการส่วนขยาย เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) ก่อนดำเนินงานโครงการต่อไป   ทั้งเป็นแนวปฏิบัติที่ไทยออยล์ดำเนินอย่างเสมอมา เกี่ยวกับดำเนิการลงทุนต่างๆ ไทยออยล์จะดำเนินการควบคู่ไป  กิจกรรมหรือโครงการควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ไทยออยล์ให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกับชุมชน เรามีการดำเนินกิจกรรมๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชน พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์เสมอมา 

ด้านตัวแทนขุมชนจากหลายพื้นที่รอบกลุ่มไทยออยล์ ส่วนใหญ่ กล่าวว่าที่ผ่านมา ไทยออยล์ ดูแลชุมชน เป็นอย่างอยู่แล้ว แต่ก็ยังกังวล เรื่องของการการคมนาคมขนส่งสารเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตที่ผ่านแหล่งชุมชน จะต้องวางมาตรการที่เข้มงวด รวมถึงปัญหาการจราจร   

ด้านตัวแทนบริษัทที่ปรึกษา แจ้งว่า สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ประชาชนนำเสนอ และ ห่วงกัวล นั้น โดยทางบริษัทฯพร้อมรับเพื่อนำไปวางมาตรการดูแลป้องกันตามข้อเสนอแนะดังกล่าวที่ได้ไปในวันนี้
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค