สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยา ให้กับกลุ่มประมงเรือเล็ก และ กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 กว่า 150 ล้านบาท

 

ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยา ให้กับกลุ่มประมงเรือเล็ก และ กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 กว่า 150 ล้านบาท 

วันนี้( 4  ต.ค.) นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3.ปีงบประมาณ 2565 โดยมี ผู้แทนอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อานวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมพิธีมอบเงินฯ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง 

นายเกรียงไกร  ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีนโยบายการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังในการรองรับเรือตู้สินค้าระหว่างประเทศ และเป็นการเพิ่มศักยภาพ ในการให้บริการ การขนส่งสินค้าทางทะเล โดยมีการดำเนินการตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างรุนแรง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3.(EHIA) ที่กำหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 

สำหรับการมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็ก ประเภทเรือสำราญและกีฬา และเรือท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ และกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 156,793,356 บาท  ประกอบด้วย 1.กลุ่มประมงเรือเล็ก ประเภทเรือสำราญและกีฬา และเรือท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มประมงชุมชนบ้านแหลมฉบัง จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 1,867,400.00 บาท และกลุ่มประมงบ้านนาเกลือ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 864,800.00 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,732,200.00 บาท 2.กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ได้แก่ กลุ่มประมงชุมชนบ้านบางละมุง จำนวน 37 เป็นเงิน 42,092,754.00 บาท และกลุ่มอนุรักษ์บ้านปากคลองบางละมุง จำนวน 57 ราย จำนวนเงิน 111,968,402.00 บาท 

นายเกรียงไกรฯ กล่าวอีกว่า ในฐานะผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง  ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังจนประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ โดยท่าเรือแหลมฉบังมิได้มุ่งเน้นเรื่อง การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ท่าเรือแหลมฉบัง ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบ ใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่3 ที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัว ดังคำที่ว่า “การท่าเรือฯ อยู่ได้ ประชาชนก็ต้องอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุขและยั่งยืน”


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค