สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

องค์การอนามัยโลกตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมให้ความสนใจการ แก้ปัญหาโรคโควิด-19


องค์การอนามัยโลกตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมให้ความสนใจการ แก้ปัญหาโรคโควิด-19 

ทีมประเมินจากองค์การอนามัยโลก ตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉบัง  พร้อมประเมิน IHR JEE  ท่าเรือแหลมฉบัง ในการพัฒนาและปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ  โดยที่ประชุมให้ความสนใจการดูแล และแก้ปัญหาโรคโควิด-19 

วันนี้ ( 31 ต.ค.) นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ  ร่วมเป็นประธานเปิดการประเมิน IHR JEE I  ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผู้ประเมินจากภายนอกขององค์กรอนามัยโลกร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง (IHR Jiont External Evaluation :IHR JEE) รอบที่ 2 และให้การต้อนรับ Dr.Rajesh Sreedharan  หัวหน้าทีมการตรวจประเมินจากอนามัยโลก พร้อมคณะ โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม  นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ร้อยตำรวจเอก ขจรยศ  เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองการท่า และคณะทำงาน เข้าร่วมงาน ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตนเองในฐานะผู้แทน จังหวัดชลบุรี มีความยินดี  ที่ได้มีโอกาสต้อนรับทีมประเมินจาก องค์การอนามัยโลก สำหรับการมา site  visit ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ที่ได้พัฒนาและปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (International Health Regulations 2005: IHR 2005) ขององค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปี 2550 

ซึ่งท่าเรือแหลมฉบัง นับเป็นช่องทางเข้าออกประเทศที่สำคัญ ได้รับการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องเสมอมา และจากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออก ประเทศ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติเสนอชื่อช่องทางเข้าออก ประเทศ เป็นพื้นที่ Site visit คือท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งที่ผ่านมา ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศเป็นอย่างดี 

รวมทั้งได้มีการฝึกซ้อมแผน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านโรคติดต่อ ด้านสารเคมี กัมมันตภาพรังสี และภัย ต่างๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีที่อาจเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น  หวังว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ของทีมประเมินฯ จะนำข้อเสนอแนะและการแลกเปลี่ยน ไปพัฒนาต่อยอด เพื่อประโยชน์ และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป 

ด้านนายวีรชาติ พุทธรักษา  ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กล่าวว่า  มาตรฐานของท่าเรือแหลมฉบัง ที่นับเป็นท่าเรือชั้นนำของโลก  ที่มีการดำเนินการเตรียมการ สำหรับการแพร่กระจายของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ไปสู่มาตรการสากล  จนถึงขณะนี้ ท่าเรือแหลมฉบังยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มการอำนวยความสะดวกขั้นสูงของท่าเรือควบคู่ไปกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของพนักงาน ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ

สำหรับ การประเมิน IHR JEE ครั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และมีมติเสนอชื่อทางเข้าออกประเทศท่าเรือแหลมฉบัง เป็นพื้นที่ Site visit ในการประเมิน
โดยปัจจุบัน องค์กรอนามัยโลกได้ปรับปรุงเครื่องมือ การประเมิน IHR JEE second edition เป็น third edition ที่มีการนำประสบการณ์จากการรับมือสถานการณ์ การแพร่ระบาดใหญ่ของโรค โควิด-19 มาใช้ประกอบการประเมิน IHR Jiont External Evaluation :IHR JEE รอบที่ 2  อีกด้วย

นายวีรชาติ   กล่าวอีกว่า  สำหรับการประเมินในครั้งนี้  ในที่ประชุมให้ความสนใจการการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19  ซึ่งท่าเรือแหลมฉบัง  การท่าเรือแห่งประเทศไทย  มีการวางมาตรการป้องกันดูแลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างเข้มงวดและจริงจัง  ทำให้ปัญหาโรคโควิด-19  ที่มีการแพร่ระบาดในช่วงดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยหลังจากนี้ จะนำข้อมูลจากทีมงานประเมิน องค์การอนามัยโลก ที่มาตรวจเยี่ยมดังกล่าว ไปประชุมร่วมกับส่วนกลาง  โดยกระทรวงคมนาคม ที่กำกับดูแลท่าเรือแหลมฉบัง  เพื่อสรุป  เพื่อรายงานไปยัง (WHO) องค์การอนามัยโลก  ต่อไป
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค