สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทีม Golden Ticket จากโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 25 ทีม เข้าร่วมโครงการ “HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ”

 


ทีม Golden Ticket จากโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 25 ทีม เข้าร่วมโครงการ“HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ” เป็นโครงการ ที่ สสส. จับมือกับ SYNHUB Digi-Tech Community ได้เปิดรับสมัคร กลุ่มบุคคล ชุมชน ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และ Startup ร่วมนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ พัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ให้สำหรับ 3 กลุ่มคนพิเศษ ดังนี้ 1. กลุ่มเด็กและเยาวชน 2.กลุ่มผู้สูงอายุ และ 3.กลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยโครงการฯ นี้มีการสนับสนุนทุนในการพัฒนาผลงานมากถึง 500,000 บาท ต่อ 1 ทีม ตามความเหมาะสมของผลงาน ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากบรรดานักประดิษฐ์ในประเทศไทยอย่างมากมายpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค