สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน 247 ทุน พร้อมทั้ง กองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา 11 สถาบันการศึกษา รวมเป็นเงินเกือบ 2 ล้านบาท

 

วันที่  3 ส.ค.65   นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา และกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา ประจำปี 2565 ให้แก่นักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่อำเภอศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมี นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอศรีราชา รักษาการแทนนายอำเภอศรีราชา  นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษานายกเทศบาลนครแหลมฉบัง  นางปิ่นเพชร แช่มช้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะผู้บริหารบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยตัวแทนสถาบันการศึกษา ตัวแทนนักเรียน ประธานชุมชน เข้าร่วมงาน  ณ ห้องออดิทอเรียม หอประชุมไทยออยล์

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวในนามของกลุ่มไทยออยล์ว่า วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตรงกับการดำเนินธุรกิจครบ 61 ปี ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่อำเภอศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบังอีกครั้ง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

นอกจากการมอบทุนการศึกษาแล้ว กลุ่มไทยออยล์ ยังมีกิจกรรมและความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ โดยตระหนักดีว่า การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในที่นี้ จึงถือเป็นพันธกิจที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ตามวิสัยทัศน์ของไทยออยล์

สำหรับในปี 2565 นี้ กลุ่มไทยออยล์ ประกอบด้วย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด และ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด ได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,820,000 บาท พร้อมด้วยทุนการศึกษาสมทบจากองค์กรพนักงานในกลุ่มไทยออยล์ ได้แก่ สมาคมศิษย์เก่าไทยออยล์  สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด ชมรมชาวใต้กลุ่มไทยออยล์  สหภาพแรงงานโรงกลั่นน้ำมันไทย และร้านสหกรณ์ไทยออยล์จำกัด จำนวน 70,000 บาท รวมกันเป็นเงินทั้งสิ้น 1,890,000 บาท 

โดยเงินทั้งหมดนี้ได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแบบปีต่อปี และแบบต่อเนื่อง ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 247 ทุน และกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา อีกจำนวน 11 กองทุน  

ด้านนางจินดา  ถนอมรอด นายกเทศบาลนครแหลมฉบัง กล่าวในนามเทศบาลนครแหลมฉบังว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มไทยออยล์   ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของเยาวชน และการศึกษา โดยได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับเยาวชน รวมทั้งจัดสรรกองทุนให้แก่สถาบันการศึกษาในเขตอำเภอศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประจำทุกปี  ซึ่งไทยออยล์ได้ปฏิบัติเช่นนี้มาอย่างต่อเนื่อง นับได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการศึกษา เพราะการศึกษาจะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาด้านต่างๆ ต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค