สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และจิตอาสา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นได้ร่วมกัน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยผู้แทนจากหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 4 เขตพื้นที่ และดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกับประชาชนจิตอาสา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เป็นประธาน นำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นโอกาสที่ดีในการร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค