สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

ที่โถงชั้น 2 อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระวิริยอุตสาหะ และ พระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า 

จากนั้น คณะผู้บริหาร หมอ พยาบาล บุคลากร และ พสกนิกร ได้ร่วม ลงนามถวายพระพร ทั้งนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและยังได้การแจกต้นไม้ให้กับผู้ที่มารับบริการของโรงพยาบาลด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค