สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ร่วมกับ ชุมชนรอบโรงกลั่น จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ของปวงชนชาวไทย

 

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่ผ่านมา นายสุรชัย แสงสำราญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายปรีชา ธรรมประเสริฐ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในชุมชน พร้อมด้วยตัวแทนชุมชน มาร่วมเปิดโครงการ เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ของปวงชนชาวไทย

นายสุรชัย แสงสำราญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวระหว่างเปิดพิธีว่า ที่ผ่านมาไทยออยล์ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งทางอากาศ ทางน้ำ และบนพื้นดินซึ่งเป็นกระบวนการภายในสถานประกอบการ ส่วนภายนอกสถานประกอบการนั้น เราได้บริหารจัดการการดูแลชุมชน สังคม และสนับสนุนกิจกรรมโครงการด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมให้พนักงาน และผู้รับเหมา ที่ร่วมงานในโครงการพลังงานสะอาด มีส่วนร่วมมากขึ้นในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบเช่นเดียวกัน 

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ไทยออยล์สวนป่า กลุ่มไทยออยล์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และได้มีการพัฒนาคู่ขนานไปพร้อมๆกับการขยายโครงการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหวังของบริษัท ที่จะไม่ละเลยในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสีเขียว 

ด้านนายปรีชา ธรรมประเสริฐ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวในนามของเทศบาลนครแหลมฉบังในพิธีว่า รู้สึกขอบคุณและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่องค์กรขนาดใหญ่ในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มไทยออยล์ ไม่ละเลยในการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐที่ได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด 

ในปีนี้และปีต่อๆ ไป กลุ่มไทยออยล์ยังมีเป้าหมายที่จะมุ่งสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อชุมชนของเราเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเติบโตของกลุ่มไทยออยล์ ภายใต้การดำเนินงานในลักษณะ 3 ประสาน  ซึ่งเป็นหลักการทำงานที่สำคัญ ในการผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เป้าหมายดังกล่าวบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค