สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับ 10 ชุมชนรอบโรงกลั่นถวายเทียนพรรษาสามัคคีประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

 

วันนี้ (10 ก.ค.65) กลุ่มไทยออยล์ โดย นายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด พร้อมด้วย 10 ชุมชนรอบโรงกลั่น ประกอบด้วย ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน รวมถึงประชาชนได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาสามัคคี ประจำปี 2565 

เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ร่วมถวายเทียน และทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในครอบครัว ลูกหลานได้พาปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ มาทำบุญร่วมกัน เกิดความรักต่อสถาบันครอบครัว และเป็นการเผยแพร่และจรรโลงพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม ให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนต่อชุมชน หลังจาก 2-3 ปีที่ผ่านมา เราได้ว่างเว้นจากการจัดกิจกรรมนี้ไป เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้ได้กลับมาในวิถีดังเดิม แต่ยังคงมีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าว ซึ่งทำให้ประชาชนมีความรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้น

สำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีที่ทางกลุ่มไทยออยล์ ได้ร่วมกับประชาชน ร่วมถวายเทียนพรรษาให้กับทั้ง 10 วัด ประกอบด้วย วัดใหม่เนินพยอม วัดเขาน้ำซับ สำนักสงฆ์ธรรมจักรคีรี (วัดเขาทุ่งวัว) วัดมโนรม วัดแหลมทอง วัดแหลมฉบัง (ใหม่) วัดเนินบุญญาราม (วัดต้นมะม่วง) วัดปชานาท วัดบ้านนา (เก่า) และวัดแหลมฉบัง (เก่า) อีกทั้ง ได้นำของทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และของเครื่องใช้ต่างๆ ไปส่งมอบให้กับ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านละมุง โดยขนบธรรมเนียมประเพณีดังกล่าว ถือเป็นการร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งจากเดิมจะเป็นการจัดขบวนแห่เทียนนำไปถวายที่วัด แต่สำหรับปีนี้ได้จัดถวายที่ หอพระ ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน โดยที่ผ่านมา ทางกลุ่มไทยออยล์ ยังคงยึดมั่น ในการร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อให้คงอยู่ต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค