สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา แจง การจัดเก็บค่าจอดรถ อำนวยความสะดวก-ปลอดภัยผู้มารับบริการ

 

รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา แจง การจัดเก็บค่าจอดรถยนต์-จักรยานยนต์ ภายในอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี เพื่ออำนวยความสะดวก-ปลอดภัย ผู้มารับบริการ หากจอดฟรี  พร้อมมีพื้นที่ด้านหลังตึกไว้บริการ 

วันนี้ (12 ก.ค.65) นายแพทย์ ธเนศ จัดวัฒนกุล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา กล่าวถึง กรณีการจัดการเก็บค่าบริการที่จอดรถภายในอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ของโรงพยาบาลฯ นั้น ทางโรงพยาบาลฯ ตระหนักถึงสถานที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการ เพราะที่ผ่านมา ผู้มารับบริการไม่มีที่จอดรถ จอดที่อื่นไกลๆ และต้องเดินมายังอาคารให้บริการ นอกจากนั้นที่จอดรถภายในอาคารยังมีผู้ที่ไม่ใช่ผู้มารับบริการจริง หรือบุคคลภายนอกมาจอดและจอดค้างคืนเป็นเวลานาน ดังนั้นเพื่อรักษาสิทธิ์ที่จอดรถให้ผู้มารับบริการได้จอดและสะดวกในการรับบริการที่ดีขึ้น นอกจากนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร, ความสวยงามและเป็นระเบียบภายในโรงพยาบาลฯ 

โดยทางโรงพยาบาลฯ ได้ให้บริษัท เจนก้องไกล จำกัด ที่มีประสบการณ์มากกว่า 22 ปี ครอบคลุมโดยทุกลักษณะงาน โดยเฉพาะการจัดการด้านจราจร การจัดเก็บค่าจอดรถ ระบบและอุปกรณ์ควบคุมการบริการที่จอดรถที่ทันสมัย และการบริการดูแล บำรุงรักษาสถานที่จอดรถ อาคารจอดรถและ ลานจอดรถโดยการจัดการบริหารพื้นที่ที่จอดรถให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุดสร้างความสะดวก ปลอดภัยให้แก่ผู้มารับบริการ 

ที่ผ่านมาการบริหารจัดการลานจอดรถภายในอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕o ปี โดยเริ่มเก็บค่าบริการตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งการเก็บค่าบริการที่จอดรถ พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะผู้มารับบริการไม่เข้าใจในระบบการเรียกเก็บเงินบริการที่จอดรถดังกล่าวมีจำนวนมาก ซึ่งผู้บริหารโรงพยาบาลฯได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาประชุมหารือกับทางบริษัทฯ 

สำหรับที่ประชุม ได้สรุปมาตรการและเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มารับบริการ ดังนี้ . ยกเลิกการแสดงหลักฐาน หรือประทับตรา เพื่อให้สิทธิจอดฟรี 3 ชั่วโมง เนื่องจาก ผู้มาใช้บริการบางคนไม่มี จอดฟรี 3 ชั่วโมง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคัน หลักฐานดังกล่าวแสดง ทำให้เกิดข้อร้องเรียน โดยไม่ต้องแสดงหลักฐาน หรือประทับตรา 2. ปรับลดอัตราค่าบริการรถจักรยานยนต์ สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป ให้เหลืออัตราดังนี้ คือ จอดฟรี 3 ชั่วโมงแรก ส่วนชั่วโมงที่ 4 = 10 บาท และหากเกิน 4 ชั่วโมง เหมาจ่าย = 20 บาท/วัน (หากมีการเข้าออกหลายครั้งต่อวันให้นับเป็นครั้งละ 20 บาท) โดยอัตราใหม่ เริ่มวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 

นายแพทย์ ธเนศ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเก็บค่าบริการที่สานจอดรถ อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี เก็บทั้งผู้มารับบริการ และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ รายได้จากการเก็บบริการที่จอดรถ ส่วนหนึ่งหักเพื่อการกุศลให้กับโรงพยาบาลฯ ส่วนผู้มารับบริการที่ไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว ก็สามารถจอดฟรีบริเวณด้านหลังอาคารได้ตามปกติ ซึ่งรถยนต์ประมาณ 200 คัน และรถจักรยานยนต์ ประมาณ 200 คัน 

ขณะนี้ทางโรงพยาบาลและบริษัทฯ เตรียมเร่งติดป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมชี้แจงผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่มารับบริการให้กับทราบถึงเหตุผลและอัตราค่าบริการ, ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในทรัพย์สิน เพราะจะมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการควบคุมดูแลทั้งสิ้น
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค