สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการดำเนินงานด้านวิชาการที่สามารถส่งผลให้บุคลากรทั้งสองฝ่ายเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

 

วันนี้ (24 มิ.ย.65) นายอภิเดช สิงหเสนี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทน นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาของทั้ง 2 หน่วยงาน ที่ห้องประชุมบาหลีสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของทั้ง 2 ฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้สาระสำคัญในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว นอกจากจะอยู่ที่ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การทำกิจกรรมร่วมกันและการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ การวิจัยทางด้านการเกษตร ธรรมชาติ สัตว์ป่า เครื่องจักรกล  สิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ และการบริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพสัตว์ อนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนวิทยากร ในการช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังร่วมกันเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ในด้านต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาและจัดการร่วมกันในการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด สอดคล้องกับภารกิจหลักที่ได้ตกลงร่วมกัน
นายอภิเดช สิงหเสนี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ทั้ง 2 หน่วยงานสามารถการศึกษาร่วมกันภายใต้ภารกิจหลักของหน่วยงานที่ดำเนินงานร่วมกันมากว่า 3 ปี


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค