สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

 

ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชานายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนของเทศบาลเมืองศรีราชา ทั้งนี้ได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน ได้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางถน เพื่อรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และข้อมูลจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งการจราจรในขณะนี้ในช่วงเช้าและเย็นค่อนข้างหนาแน่น เพราะทุกโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนแบบปกติแล้ว จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนในบางจุดเพื่อความเหมาะสม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมประสานอำนวยการจราจรร่วมกับตำรวจจราจร ในจุดแยก จุดร่วมต่างๆ เพื่อให้การจราจรมีความคล่องตัวและลดการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค