สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ พัฒนาพื้นที่สีเขียวรอบโรงกลั่น ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวแหลมฉบัง พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้

 

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมมือกับเทศบาลนครแหลมฉบัง พัฒนาพื้นที่บริเวณด้านหน้าของสนามกีฬาแหลมฉบัง เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ “สวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบัง” เพื่อเป็นพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของชาวแหลมฉบัง ตอกย้ำการเติบโตเคียงคู่ชุมชนของกลุ่มไทยออยล์มาตลอด 60 ปี โดยพร้อมเปิดให้ประชาชนได้เข้าใช้สวนดังกล่าวอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 นี้

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งและดำเนินงานครบรอบ 60 ปี ไทยออยล์ร่วมมือกับเทศบาลนครแหลมฉบัง พัฒนาพื้นที่บริเวณด้านหน้าของสนามกีฬาแหลมฉบัง เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ “สวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบัง” เพื่อเป็นพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ 

โดยแนวคิดหลักของการก่อสร้างสวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบังนั้น เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดูแลชุมชนในพื้นที่รอบโรงกลั่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาสวนสาธารณะแห่งนี้ขึ้น

“สวน 60 ปี ไทยออยล์-นครแหลมฉบัง จะเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ของนครแหลมฉบัง ที่ดำเนินการจัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดสวนสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Eco Park โดยมีการนำแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาเป็นแหล่งพลังงานภายในเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการหมุนเวียนพลังงาน และต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีอื่นๆ ในอนาคต มีการออกแบบต้นไม้ภายในสวนฯ เพื่อเป็นพฤกษศาสตร์ศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่นครแหลมฉบังอีกด้วย” 

ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา กลุ่มไทยออยล์ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่และประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและพลังงานของกลุ่มไทยออยล์มาช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคม เพื่อเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค