สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบัง หาผู้ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรายใหม่ หลังใกล้หมดสัญญาเช่า

 

บริษัท ที่ปรึกษาฯ จัดการประชุมเพื่อรับฟังการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 เพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 เพื่อหาผู้ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรายใหม่ หลังใกล้หมดสัญญาเช่าในปี  2568-2569 นี้ 

วันนี้ (6 พ.ค.65) เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุมเปิดการรับฟังการทดสอบความสนใจ ของนักลงทุน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 ในโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนด ในพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พ.ศ.2562 ได้แก่ ท่าเทียบเรือ บี 1 บี 2 บี 3 บี 4 และ เอ 5 ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง โดยมี นายปริญญา สุธีโสภณ ผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ในนามกลุ่มที่ปรึกษา CIFG Consortium  พร้อมคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน นักธุระกิจ และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง ณ โรงแรมโนโวเทลมารีน่าศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

โดย เรือเอก กานต์ กล่าวว่า "เพื่อบอกเหตุผลและรูปแบบต่างๆ ที่เราคาดการณ์ว่า อาจจะมีการนำไปใช้เพื่อจัดทำสัญญาใหม่ ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 เพื่อต้องการนำเสนอระบบเทคโนโลยี ข้อจำกัดต่างๆ แต่ละรูปแบบว่าจะร่วมกันทำอย่างไร เทคโนโลยีจึงจะมีการพัฒนา โดยให้เอกชนได้เสนอความคิดเห็น สุดท้ายแล้วแหลมฉบังจะได้เลือกหนทางที่ดีที่สุด เพื่อสร้างรายได้ผลประกอบการให้ภาคเอกชน ที่จะมาร่วมลงทุนได้ดีที่สุด อาทิ จะเลือกขนาดท่าเรือแต่ละจุดอยู่ที่ประมาณเท่าไร เพราะความยาวหน้าท่าเรือส่งผลต่อขนาดของเรือที่เข้ามาใช้บริการ แต่ในขณะเดียวกันความลึกของพื้นที่ จะเป็นตัวกำหนดขนาดของเรือเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจุดสมดุล จึงประกอบกันทั้งสองส่วน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากภาคเอกชนต้องการอย่างไร ทางท่าเรือต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติมอย่างไร เพื่อเตรียมความพร้อมให้ภาคเอกชนให้ได้มากที่สุด เพื่อมุ่งหวังให้เกิดรายได้กับประเทศ ให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกัน" 

สำหรับสัญญาเช่า โครงการให้เอกชนร่วมลงทุน บริหาร และประกอบการของท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ที่ใกล้จะสิ้นสุดสัญญาลง จึงจำเป็นต้องศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการ เพื่อให้ภาคเอกชนที่จะมาร่วมลงทุน บริหาร และประกอบการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม และยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ อีกด้วย ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงให้กลุ่มที่ปรึกษา CIFG Consortium ดำเนินการศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อมของท่าเทียบเรือขึ้นในครั้งนี้ 

โดยโครงการจัดประชุมการรับฟังการทดสอบความสนใจของนักลงทุน ซึ่งได้มีการจัดการประชุม ครั้งที่ 2 ในวันนี้ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานของโครงการทางเลือกและรูปแบบการลงทุนระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสถานะความพร้อมของหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำและดำเนินโครงการ ซึ่งกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อการศึกษาของโครงการในครั้งนี้ เป็นอย่างดี


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค