สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาจัดพิธีถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

 

ที่บริเวณ OPD ชั้น 2 อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชารองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิดกรวยเฉลิมพระเกียรติ กล่าวคำอาเศียรวาทพร้อมลงนามถวายพระพรด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย 

เนื่องด้วยในวันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ซึ่งในปีนี้พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 67 พรรษา เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อโรงพยาบาลและพสกนิกรชาวไทยและได้มีการจัดกิจกรรม นิทรรศการพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและ ให้บริการรับบริจาคโลหิต, อวัยวะ และดวงตา ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค