สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

บริษัท GPC จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 67,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา 2 เม.ย.65

 

วันนี้ (4 เม.ย.65) นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง, นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี (ศรีราชา), นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยพี่น้องกลุ่มประมงชุมชนบ้านบางละมุง ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 67,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา 2 เม.ย.65 โดยมี นางกนิษฐา จันทรศิริ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท GPC อินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินอล จำกัด ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 

นางกนิษฐา จันทรศิริ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท GPC อินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินอล จำกัด พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นพนักงาน GPC พนักงานการท่าเรือแหลมฉบัง และพี่น้องกลุ่มประมงชุมชนบ้านบางละมุง ที่มาร่วมในพิธีกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 67,000 ตัว 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา 2 เมษายน 2565 ณ ชุมชนบ้านบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

เนื่องมาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แห่งนี้กำลังเปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน ทำให้บรรดาสัตว์น้ำต่างๆ ลดน้อยลงไปตามลำดับและมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องชาวประมงอย่างมาก ขาดแหล่งอาหารและรายได้ในการดำรงชีวิต ดังนั้นหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกับพี่น้องชาวประมงได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนดังกล่าว จึงร่วมกันพิจารณาหาทางบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างรายได้โดยการจัดหาพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน 67,000 ตัว มาปล่อยในแหล่งน้ำของบริเวณนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอันเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา 2 เมษายน 2565 , เพื่อฟื้นฟูสัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งกุลาดำให้แพร่หลายยิ่งขึ้น, เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่พี่น้องกลุ่มประมงชุมชนบ้านบางละมุง, เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของชาวชุมชน, เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค