สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (ใน-นอก เวลาทำการ) ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

วันนี้ (21 ธ.ค.64) โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล การฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการและบุคลากร โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าระงับเหตุ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้น 

พว.ปวีณา ฤกษ์จารี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ที่หอผู้ป่วย อาคาร A ชั้น 8 เนื่องจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงลุกลามยากแก่การควบคุม ต้องกระแสไฟฟ้า และยกระดับใช้แผนอพยพผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 โดยมีเส้นทางแยกออกจากกันชัดเจน มีการวางแผนสำรองส่งต่อผู้ป่วย Hospitel รพ.สนามที่อยู่ใกล้เคียง ร่วมกับทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชา และ สภ.ศรีราชา โดยโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เชื่อมั่นว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้จะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูงสุด 

โดย พว.ปวีณา ฤกษ์จารี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้กล่าวถึง การจำลองเหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแผนช่วยเหลือและอพยพหนีไฟเสมือนจริง ทดสอบประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนเหตุเพลิงไหม้ของโรงพยาบาล การฝึกซ้อมวันนี้จะจบลงไม่ได้ จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าไม่มีผู้ติดค้าง ไม่มีผู้สูญหาย ผู้ป่วยและบุคลากรปลอดภัย ขอขอบคุณทีมดับเพลิง เทศบาลเมืองศรีราชา และสภ.ศรีราชา ที่ร่วมฝึกซ้อมกับทางโรงพยาบาลทุกปี เราจะมุ่งมั่นทบทวน ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค