สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ ปิดโครงการจิตอาสา ‘คุณริเริ่ม...เราเติมเต็ม’ เนื่องในโอกาสครบครอบ 60 ปีไทยออยล์ ด้วยยอดบริจาครวม 1.3 ล้านบาท

 


กลุ่มไทยออยล์  ปิดโครงการจิตอาสา ‘คุณริเริ่ม...เราเติมเต็ม’ เนื่องในโอกาสครบครอบ 60 ปีไทยออยล์ ด้วยยอดบริจาครวม 1.3 ล้านบาท

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมส่งเสริม “วัฒนธรรมจิตอาสา” ให้แก่พนักงานผ่านโครงการ “คุณริเริ่ม…เราเติมเต็ม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ในปี 2564 นี้ โดยเชิญชวนให้พนักงานร่วมบำเพ็ญประโยชน์หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชนและสังคมด้วยตนเอง ภายใต้แนวคิด “คุณ …ริเริ่ม” จากนั้นบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนเป็นเงินบริจาค “…เราเติมเต็ม” เพื่อมอบให้มูลนิธิการกุศลต่างๆ 


นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดูแลชุมชนและสังคมบนการมีธรรมาภิบาลที่ดีแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและส่งเสริมให้พนักงานเป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” ของสังคม  การเป็นคนเก่งคือ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญ และการเป็นคนดีคือการมีทัศนคติที่ดีเสียสละเพื่อสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะค่านิยมองค์กรของไทยออยล์

สำหรับโครงการจิตอาสา “คุณริเริ่ม…เราเติมเต็ม” มีระยะเวลาการดำเนินโครงการเริ่มมาตั้งแต่เดือน พ.ย.2563 จนถึงเดือน ก.ค.2564 รวมระยะเวลาโครงการ 9 เดือน มีพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน รวมจำนวนการร่วมทำความดีกว่า 1,600 ครั้ง ครอบคลุมเรื่องทำความดีในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น “การดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาธรรมชาติ” เช่น การปลูกป่าชายเลน ปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ ทำบ้านปลา “การยกระดับคุณภาพชีวิต” ด้วยการด้วยการช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์จำเป็นให้โรงเรียนในพื้นที่ “การช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ด้อยโอกาส” ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็น “การช่วยชีวิตผู้อื่น” ด้วยการบริจาคโลหิตและเกล็ดเลือด บริจาคสิ่งของ “การทำบุญเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา” หรือแม้แต่ “การช่วยเหลือสัตว์โลก” ด้วยการไถ่ชีวิตโค กระบือ  ซึ่งทำให้บริษัทฯ แปลงเป็นยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 1.3 ล้านบาท ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จจากยอดที่ตั้งเป้าไว้ 1 ล้านบาท 

โดยบริษัทฯ ได้นำส่งมอบให้แก่มูลนิธิต่างๆ 5 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) อ.เมือง จ.ลพบุรี  รวมยอดบริจาค 400,000 บาท มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส สถานสงเคราะห์คนชรา ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  200,000 บาท  มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  300,000 บาท มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 200,000 บาท และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 200,000 บาทpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค