สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาเร่งรวบรวมรายชื่อในโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

 

นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกำลังรวบรวมเอกสารในโครงการ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเมื่อทางเทศบาลได้รับเอกสารของผู้ปกครองนักเรียนครบแล้วก็จะนำส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะทำการโอนเงินจำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองนักเรียนโดยตรงต่อไป โดยจะได้รับเงินเยียวยาการศึกษา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน ซึ่งจะเยียวยานักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลมีอยู่จำนวน 3,017 คน

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค