สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาพร้อมโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19


นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เปิดเผยว่า จากที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองศรีราชา ได้เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด19 ทั้งผู้ติดเชื้อและผู้ที่รักษาหายแล้ว ได้มาลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวทั้งในโรงพยาบาลและศูนย์พักคอย ทำให้ต้องขาดรายได้จากการทำงาน จำนวน 3,000 บาท ขณะนี้คณะกรรมการได้คัดกรองผู้ที่เข้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการรับเงินช่วยเหลือจำนวน 91 ราย โดยจะมีการมอบเงินช่วยเหลือไม่เกินสิ้นเดือนกันยายน นี้ แน่นอน โดยจะมีการประกาศรายชื่อและวันที่จะได้รับเงิน ในวันที่ 15 กันยายน ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เทศบาลเมืองศรีราชา และทางเพจ เว็ปไซด์ของเทศบาลเมืองศรีราชาpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค