สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กองทัพภาคที่ 1 มอบรางวัลแก่มวลชนและเครือข่ายที่มีผลงานทางสังคม

 

กองทัพภาคที่ 1 มอบรางวัลแก่มวลชนและเครือข่ายที่มีผลงานทางสังคมเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2564 โดยที่ชลบุรี ผบ.มทบ.14 เป็นตัวแทนมอบรางวัลให้ ดร.เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ 

เมื่อเร็วๆ นี้ กองทัพภาคที่ 1 ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่มวลชนและเครือข่ายที่มีผลงานทางสังคมเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนในภาพรวม ประจำปี 2564  ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 โดยมี พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน  และมีมวลชนที่ได้รับมอบรางวัล จำนวน 34 คน 


นอกจากนั้นยังได้มอบหมายให้ผู้บังคับหน่วยขึ้นในแต่ละพื้นที่เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 1 ในการทำพิธีมอบโล่รางวัลให้กับมวลชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ผ่านระบบประชุมทางไกล (VTC) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 


โดยในส่วนของ  มทบ.14 มี พล.ต.เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล ผบ.มทบ.14 เป็นผู้มอบ  ณ บก.มทบ.14 ค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรีโดยมี ดร.เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์  จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับมอบpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค