สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชาครั้งแรก

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชาครั้งแรก หลังจากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวศรีราชาให้เข้ามาบริหารงาน พร้อมทั้งประดับเครื่องหมายตำแหน่งให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา 

วันนี้ (9 มิ.ย. 64) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาล   สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชาครั้งแรก โดยมี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล จัดแบบนิวนอร์มอล อนุญาตเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่อนุญาตให้ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการประชุม แต่ก็ได้มีมีการไลฟ์สดถ่ายทอดตลอดการประชุมสภาเทศบาล 

โดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทางผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกตั้งเข้ามา จึงขอฝากให้สภาเทศบาลและทีมผู้บริหาร ได้ทุ่มเทปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ในการดูแลทุกข์สุขหรือความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการเข้ามาแก้ไข เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไป 

ต่อจากนั้นจึงได้เป็นการประชุมสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา โดยมีนายอนันต์ วนไพศาล   ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา และนายเสรี ขจรไชยกุล เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา ส่วนคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา ประกอบด้วย   นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา, นายวีระชัย ขจรไชยกุล รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา, นายประภัส   เจริญสันติสุข รองนายกฝ่ายสาธารณสุข, นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกฝ่ายการศึกษา และนายศรุต รัตนะวลีลิขิต เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค