สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบกล่องปันน้ำใจให้กับบุคลากร “โครงการปันน้ำใจสู่บุคลากร” ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

 

ที่อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบกล่องปันน้ำใจสู่บุคลากรประเภท ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ ทั้ง 4 วิทยาเขต จำนวนรวมทั้งสิ้น 192 ราย โดยการดำเนินการจัดตั้งโครงการปันน้ำใจสู่บุคลากรเกิดขึ้นจากความห่วงใยบุคลากร ประเภทลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  ระบาดอย่างหนักในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดความเดือดร้อนทุกข์ยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งนี้คณะผู้บริหารมีความห่วงใยเอื้ออาทรต่อบุคลากร จึงส่งมอบกล่องปันน้ำใจ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความทุกข์ และสร้างขวัญกำลังใจในการร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค