สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาเปิดลงทะเบียนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาที่ต้องการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม

 


นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เปิดเผยว่า ขณะนี้เทศบาลเมืองศรีราชาได้เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ที่ทางเทศบาลได้ทำการจัดซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยผู้ที่จะมาลงทะเบียนต้องอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถขอแบบสำรวจข้อมูลและคัดกรองสำหรับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนและผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม มีความประสงค์ฉีดวัคซีน COVID-19 วัคซีนชิโนฟาร์ม ที่จัดซื้อโดยเทศบาลเมืองศรีราชา ผู้ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน สามารถขอรับแบบสำรวจข้อมูลได้ที่ ห้องโถงชั้นล่าง ข้างร้านกาแฟ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา ตั้งแต่เวลา 08.30–16.00 น. 


สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองศรีราชาก็สามารถมาลงทะเบียนได้ซึ่งทางเทศบาลจะจัดส่งรายชื่อให้กับทางอำเภอต่อไป แต่วัคซีนที่จะได้รับต้องแล้วแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะจัดสรรให้ และขณะนี้ยังได้ทำการขยายเวลาการลงทะเบียนรับวัคซีนออกไปอีกเพราะตอนนี้มีผู้มาลงทะเบียนจำนวนมาก เพื่อลดการแออัดของผู้มาลงทะเบียนpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค