สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564

 

ที่สวนด้านข้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี นายเทียม พัฒนพงศ์สิริกุล รองปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา หัวหน้าส่วนการงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกได้แก่ ต้นลีลาวดี และต้นจันผา จำนวน 10 ต้น 

เนื่องจากเมืองศรีราชามีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น จนเป็นสังคมเมืองที่มีแต่ตึกสูง อาคาร คอนโดมิเนียมเกิดขึ้นอย่างมากมาย จนไม่มีพื้นที่ให้ต้นไม้ได้เติบโต ทางเทศบาลเมืองศรีราชาจึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อต้องการให้ประชาชนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึก ให้มีความรู้สึกอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปให้กลับคืนมาด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทน เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศลดภาวะเป็นพิษจากฝุ่ละออง หมอกควัน  ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค