สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ จัดพิธีปิดโครงการ Eng-Sci Camp 2020 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน

 


เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา นายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยประธานชุมชนรอบโรงกลั่น จัดพิธีปิดโครงการ Eng-Sci Camp 2020 ณ ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยให้แก่ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์ โดยโครงการ Eng-Sci Camp 2020 นี้ จะเน้นไปที่เยาวชนรอบโรงกลั่นทั้ง 10 ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ในปี 2563 นี้ โครงการ Eng-Sci Camp 2020 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนรอบโรงกลั่น ให้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาตร์ผ่านกิจกรรมและเกมต่างๆ โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15, 22 และ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 63 คน แบ่งเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (อายุ 7-9 ปี) จำนวน 29 คน และเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อายุ 10-12 ปี) จำนวน 34 คน 

การจัดโครงการในครั้งนี้ จะเน้นไปที่การสนทนาตลอดการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ การเรียนรู้คำศัพท์จากเกมและกิจกรรมต่างๆ เน้นให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออกที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ซึ่งในปีนี้ เป็นปีแรกที่มีการเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป ตามหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ STEM นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมที่ทำงานเป็นทีม เพื่อให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น

โดยในวันนี้ถือว่าจบหลักสูตรแล้ว และได้จัดพิธีปิดโครงการโดยนายสาวิตร  จิตรประวัติ พร้อมด้วยประธานชุมชนชนรอบโรงกลั่นเข้าร่วมงาน  ณ ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค