สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จัดนิทรรศการแสดงผลงาน


ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จัดงานแสดงนิทรรศการผลงานนิเทศศิลป์เพื่อการสื่อสารสร้างสรรค์ชุมชน  “นิเทศศิลป์สร้างสรรค์ชุมชน” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 

วันนี้ (28 พ.ย.63) นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการผลงานนิเทศศิลป์เพื่อการสื่อสารสร้างสรรค์ชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ “นิเทศศิลป์สร้างสรรค์ชุมชน” ซึ่ง นิสิตนิเทศศิลป์ ได้ร่วมกันจัดขึ้นที่บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาชลบุรี   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ ประธานสาขานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และดร.เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ นำนิสิตเข้าร่วมแสดงผลงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ ประธานสาขานิเทศศิลป์ กล่าวว่า โครงการ “นิเทศศิลป์สร้างสรรค์ชุมชน” เป็นการนำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่คณาจารย์และนิสิตนิเทศศิลป์ สู่ชุมชน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้อยู่มากมายแต่ไม่สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้  

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะทำให้ชุมชนและประชาชนได้เข้าถึงผลงานของนิสิตได้มากยิ่งขึ้น โดยได้มีการนำออกแบบสร้างสรรค์ในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ตามนโยบายรัฐบาลในการขยายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และภาคตะวันออก เพื่อให้เกิดการรับรู้ เรียนรู้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วย

ภายในงานประกอบไปด้วยผลงานในรูปแบบของสื่อดิจิทัลมัลติมีเดีย ผลงานสร้างสรรค์ 2 มิติ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ นิทรรศการเสมือนจริง แอปพลิเคชัน เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย การบริการ การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม ให้กับชุมชนและท้องถิ่น 

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่29. พ.ย.นี้ 


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค