สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อบรมโครงการสานสัมพันธ์หน่วยงานอื่นการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบพื้นฐานและศิลปะการชงกาแฟ

 


วันนี้ (26 ส.ค.63) ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสานสัมพันธ์หน่วยงานอื่นการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบพื้นฐานและศิลปะการชงกาแฟ โดยมีศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา ชลบุรี และผู้แทนชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ เป็นองค์การหลักมีที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นภาคอุตสาหกรรมและบริการสู่อนาคตที่ยั่งยืน จึงได้มุ่งเน้นการสร้างามดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรมสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศการกับดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้อยู่ในมาตรฐาน ลดผลกระทบที่เกิดแก่สังคมชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของสังคมและชุมชนต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งการจัดโครงการสานสัมพันธ์หน่วยงานอื่นๆ ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบ พื้นฐานและศิลปะการชงกาแฟเป็นโครงการที่ดีต่อชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้มีงานทำ สร้างรายได้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและให้นิคมอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขต่อไปในอนาคตอีกด้วยpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค