สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

วันนี้ (24 ก.ค.63) ที่อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล  ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชมชาวไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระวิริยอุตสาหะ และ พระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า จากนั้น คณะผู้บริหาร หมอ พยาบาล บุคลากร และ พสกนิกร ได้ร่วมกันร้องเพลง สรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา และ ลงนามถวายพระพร ทั้งนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีต่อสกนิกรชาวไทยpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค