สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

มทร.ตะวันออก ร่วมส่งกำลังใจฝ่าวิกฤติ Covid-19 ไปด้วยกัน


วันที่ 24 เมษายน 2563 นายศิริรัฐ เข็มนาค นายกสมาคมศิษย์เก่าบางพระ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบางพระ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำโดย นายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เดินทางไปมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด-19.ที่ได้รับการบริจาคและสนับสนุนจากศิษย์เก่าเกษตรบางพระ,ชมรมต่างๆ, ผู้นำรุ่นต่างๆ ของบางพระ, สมาชิกรายบุคคลจากทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและสนับสนุนการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้ส่งมอบไปยัง 1.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ 2.สมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา จำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ 3.สถานีตำรวจภูธรศรีราชา จำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมอุปกรณ์การแพทย์
รวมทั้งสิ้น มูลค่าประมาณ 140,000 บาท