สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ มุ่งมั่นสนับสนุนลดการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ในพื้นที่ จ.ชลบุรี อย่างต่อเนื่อง มอบหน้ากาก Face Shield ให้แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาล 4,000 ชิ้น หวังร่วมลดการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19


กลุ่มไทยออยล์ มุ่งมั่นสนับสนุนลดการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ในพื้นที่ จ.ชลบุรี อย่างต่อเนื่อง มอบหน้ากาก Face Shield ให้แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาล 4,000 ชิ้น หวังร่วมลดการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 พร้อมสนับสนุน แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้แก่ 10 ชุมชนรอบรอบโรงกลั่น 

นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ปัจจุบันภาพรวมสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังคงที่ เนื่องจากการร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย รวมทั้งกลุ่มไทยออยล์เองยังมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมลดการแพร่ระบาดของไวรัสปอดอักเสบ Covid-19 และเสริมความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะในอำเภอศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบังมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา กลุ่มไทยออยล์ได้สนับสนุนให้พนักงานจิตอาสา ร่วมกันผลิต Face Shield หน้ากากป้องกันสารคัดหลั่งและละอองฝอยของผู้ป่วย เพื่อส่งมอบให้แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และทุกภาคส่วนให้ผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid -19 ไปด้วยกัน

และล่าสุดวันนี้ (16 เม.ย.) กลุ่มไทยออยล์ ได้ส่งมอบ Face Shield หน้ากากป้องกันสารคัดหลั่งและละอองฝอยของผู้ป่วย ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลแหลมฉบัง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รวมแล้วเป็นจำนวน 4,000 ชิ้น เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์และทุกภาคส่วนให้ผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

พร้อมกันนี้ กลุ่มไทยออยล์ ยังได้สนับสนุนชุมชนรอบโรงกลั่นให้ปลอดภัยจากไวรัสดังกล่าว โดยนายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบอุปกรณ์เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งประกอบด้วยแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้แก่ 10 ชุมชนรอบโรงกลั่น โดยมีนายเสถียร เอกจรัสภิวัศ ประธานชุมชนตลาดอ่าวอุดม พร้อมทั้งประธานชุมชนอื่นๆ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์สุขภาพเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มไทยออยล์เพื่อชุมชน เพื่อนำไปใช้ในการลดการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ให้แก่ประชาชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน นอกจากนี้ยังได้มอบชุดป้องกันการแพร่ระบาด ประกอบด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากาก ถุงมืออนามัย ให้แก่อสม. ทุกคน โดยมีคุณนพรัตน์ เงินทอง ผู้แทน อสม. เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาทางกลุ่มไทยออยล์ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยทางกลุ่มไทยออยล์ ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวและมีความเป็นห่วงชุมชน ว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวชุมชนรอบโรงกลั่นและพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวมถึงขอเป็นกำลังใจให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทุกคนให้สามารถยืนหยัดในสถานการณ์นี้ได้ด้วยดี จนกว่าสถานการณ์นี้จะสิ้นสุดลง
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค