สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชา ตั้งจุดคัดกรอง บริเวณตลาดสดและตลาดโต้รุ่งของเทศบาล


นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เปิดเผยว่า ด้วยตลาดสดและตลาดโต้รุ่งเป็นจุดที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ในขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อตั้งจุดคัดกรองบริเวณตลาดสดและตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองศรีราชา โดยจะมีการวัดอุณหภูมิของร่างกาย มีแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือและมีหน้ากากผ้าแจกให้สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใส่หน้ากาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการคัดกรองในเบื้องต้นสำหรับลูกค้าที่มาจับจ่ายในตลาดและ มีนโยบายให้พ่อค้าแม่ค้าสวมใส่หน้ากากอนามัยและประชาชนผู้มาจับจ่ายก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วย โดยขอให้ลูกค้าไม่ซื้อของร้านขายของที่พ่อค้าแม่ค้าไม่สวมหน้ากากอนามัยและในส่วนของพ่อค้าและแม่ค้าก็จะไม่ขายสินค้าให้สำหรับลูกค้าที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย และขอเน้นย้ำว่าอยากให้ประชาชนช่วยกันในการเฝ้าระวังป้องกันตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายโดยเร็ว ซึ่งมาตรการจุดคัดกรองดังกล่าวอาจจะไม่ทั่วถึง เพราะตลาดมีทางเข้าหลายทาง เบื้องต้นถ้าไม่สัมฤทธิ์ผลไม่สามารถลดการแพร่กระจายของโรคได้ ก็คงต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้น เช่น การปิดทางเข้าออกเหลือทางเดียวซึ่งก็จะสร้างความยากลำบากให้กับทั้งลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้าจึงอยากขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วย