สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบัง กำหนดมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19


ท่าเรือแหลมฉบัง กำหนดมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งจุดคัดกรอง สำหรับพนักงานผู้มาใช้บริการหรือมาติดต่อประสานงานและประชาชนทั่วไป 

เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เผยว่า จากการสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 ที่กำลังทวีความรุณแรง ทางท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับพนักงานผู้มาใช้บริการหรือมาติดต่อประสานงานและประชาชนทั่วไปโดยได้กำหนดมาตรการการคัดกรอง ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบังดังนี้ 1. เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ขอให้ถือปฏิบัติ ดังนี้  
1.1 ผู้ที่มีอาการใช้ไอจามน้ำมูกเจ็บคอต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอด้วยแอลกอฮอลเจลหรือล้างมือด้วยน้ำสบู่ 1.2 ผู้ที่ไม่มีอาการแนะนำให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนสัมผัสบริเวณตาจมูกหรือใบหน้าและหมั่นทำความสะอาดโต๊ะทำงานโทรศัพท์และอุปกรณ์การทำงานของท่านให้สะอาดอยู่เสมอ 2. ให้พนักงานทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยมีพยาบาลไปตรวจหรือมาตรวจที่ห้องพยาบาลตั้งแต่เวลา 13. 00-16. 00 น. (กรณีพยาบาลไปตรวจแล้วไม่อยู่ห้องทำงาน) 3. ผู้ใช้บริการหรือผู้มาติดต่อประสานงานตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณจุดคัดกรองและแลกบัตรผ่าน 4. ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37. 5 องศาเซลเซียสจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารฯ 

ทั้งนี้การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นของทุกท่านจะช่วยให้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของท่านและส่วนรวม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค