สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นครแหลมฉบัง จัด โครงการ Big Cleaning Day ล้าง กวาด พ่นฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดทั่วเมืองแหลมฉบัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน


ที่บริเวณถนนสี่มุมเมือง แหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning Day ล้าง กวาด พ่นฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดทั่วเมืองแหลมฉบัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน พร้อมด้วย นายสุขุม อินแดง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายธานี เกียรติพิพัฒธนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ 

นางจินดา กล่าวว่า เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเฝ้าระวังการติดต่อแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ที่มีประชาชนชุมนุมจำนวนมาก โดยเฉพาะตลาดสดและตลาดนัดในเขตเทศบาลฯ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีคำสั่งให้ปิดกิจการเนื่องจากยังมีความจำเป็นที่พี่น้องประชาชนเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน  จึงได้จัดโครงการ "Big Cleaning Day  ล้าง กวาด พ่นฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดตลาดแหลมฉบัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย 

ซึ่งขั้นตอนการทำความสะอาด ประกอบด้วย 1.ล้าง : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดรถบรรทุกน้ำฉีดบนทางและพื้นตลาด 2.กวาด : ฝ่ายรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอย จัดเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาดทางและพื้นตลาด 3.พ่นฆ่าเชื้อ : ฝ่ายป้องกันควบคุมโรค จัดชุดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคตามทางและพื้นตลาด