สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นายกบางพระจัดเต็มสั่งลุยสู้ โควิด 19


ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกันเดินรณรงค์แจกแผ่นพับให้ความรู้ ในป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 พร้อมทั้งพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่บริเวณตลาดสดบางพระ แผงขายของ พื้นผิวสัมผัสต่างๆ ถนนในตลาดและริมฟุตบาธถนนสุขุมวิททั้ง 2 ฝั่งจนถึงตลาดนัดพบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อไวร้สโควิด 19 และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาจับจ่ายในตลาดสด และตัวพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอยู่ในตลาดด้วย อีกทั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางพระยังได้ฝากถึงประชาชนหากไม่มีความจำเป็นก็ควรเก็บตัวอยู่ภายในบ้านแต่หากจำเป็นต้องออกมาก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง และหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอบกอฮอล์ด้วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทางหนึ่ง