สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทลฉ.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 29 ปี


ทลฉ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 29 ปี พร้อมมอบทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาสและมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 21 โรงเรียนด้วย 

วันนี้ (21 ม.ค.63) นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายเครื่องสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 29 ปี 

จากนั้นรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง, ผู้แทนหน่วยงานราชการ, ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในเขตท่าเรือแหลมฉบัง และชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และร่วมพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

ต่อมา นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ท่าเรือแหลมฉบังของหนู” โดย  ด.ช.ธนาวุฒิ พึ่งพรม โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นผู้ชนะเลิศในการประกวดระดับชั้นประศึกษาตอนต้น และด.ญ.ระพีพร พิมพ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 ประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 เป็นผู้ชนะเลิศในการประกวด ระดับประศึกษาตอนปลาย 

นอกจากนั้น ได้มีพิธีมอบทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส ให้กับมูลนิธิ จำนวน 6 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา, มูลนิธิคุณพ่อเรย์มูลนิธิสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ โรงเรียนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา, มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง และศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา และมอบทุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางละมุง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมฉบัง (กรมการศาสนา) 

พร้อมมีการมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาให้กับโรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 21 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง, โรงเรียนบ้านบางละมุง, โรงเรียนบ้านทุ่งกราด, โรงเรียนบ้านนา (ฟินวิทยาคม), โรงเรียนวัดแหลมฉบัง, โรงเรียนวัดมโนรม, โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม, โรงเรียนวัดพระประทานพร, โรงเรียนบ้านชากยายจีน, โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1, โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2, โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3, โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (กรุงไทยอนุเคราะห์), โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม, โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์, โรงเรียนวัดหนองคล้า, โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย, โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม, โรงเรียนบ้านนาวัง, โรงเรียนบ้านโรงหีบ และ โรงเรียนโป่งสะเก็ต อีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค