สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

รพ.สมเด็จฯ รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003


วันนี้ (26 ธ.ค.62) ที่ห้องประชุม 101 อาคารเกษตร สนิทวงศ์ โรงพยาบาลสมเด็จพะบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบ ใบรับรองมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003 โดยมี นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา คอยให้การต้อนรับ 

นายแพทย์ธเนศ จัดวัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีนาชา กล่าวว่า การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 15189 และความปลอดภัยทางห้อง ปฏิบัติการ ISO 15190 เป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในระดับสากล ซึ่งจะทำให้กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเก็บสิ่งส่งตรวจ การนำส่ง การเตรียมสิ่งส่งตรวจ การตรวจวิเคราะห์ การประกันคุณภาพ และการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ มีความ ถูกต้อง แม่นยำ มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และบุคลากรทางการแพทย์ สามารถนำผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการไปใช้ในงานวิจัยทางการแพทย์ หรือในการเรียนการสอนของบุคลากรทางการแพทย์ได้ 

ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพ  ISO 15189 และความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15190 ในการทดสอบ ด้านโลหิตวิทยาคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก ธนาคารเลือด ชีวเคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และ อณูชีววิทยาคลินิก จำนวน 75 รายการทดสอบ ซึ่งบัดนี้ทางฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร ได้รับการประเมินตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 โดย สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 มีอายุ 2 ปี
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค