สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

การท่าเรือฯ เผยรายได้ปี 62 ท่าเรือแหลมฉบัง มีสินค้าผ่านท่า 90.156 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.20%


การท่าเรือแห่งประเทศไทย เผยรายได้ปี 62 ท่าเรือแหลมฉบัง สินค้าผ่านท่า 90.156 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.20% ตู้สินค้าผ่านท่า 8.110 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 1.14% 

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานให้บริการเรือสินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) และท่าเรือระนอง (ทรน.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561-ก.ย. 2562) โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่า ท่าเรือกรุงเทพ มีเรือเทียบท่า 3,791 เที่ยว เพิ่มขึ้น 16.90% สินค้าผ่านท่า 21.476 ล้านตัน ลดลง 2.60% ตู้สินค้าผ่านท่า 1.451 ล้าน ที.อี.ยู. ลดลง 3.10%, ท่าเรือแหลมฉบัง มีเรือเทียบท่า 10,686 เที่ยว ลดลง 8.00% สินค้าผ่านท่า 90.156 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.20% ตู้สินค้าผ่านท่า 8.110 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 1.14%
ท่าเรือเชียงแสน มีเรือเทียบท่า 2,912 เที่ยว ลดลง 19.42% สินค้าผ่านท่า 243,791 ตัน ลดลง 4.29% ตู้สินค้าผ่านท่า 3,460 ตู้ เพิ่มขึ้น 23.26% ท่าเรือเชียงของ มีเรือเทียบท่า 806 เที่ยว ลดลง 25.58% สินค้าผ่านท่า 52,945 ตัน ลดลง 25.92% ท่าเรือระนอง เรือเทียบท่า 318 เที่ยว เพิ่มขึ้น 10.42% สินค้าผ่านท่า 135,061 ตัน เพิ่มขึ้น 51.43% ตู้สินค้าผ่านท่า 3,715 ตู้ เพิ่มขึ้น 63.30% 

เรือโทกมลศักดิ์ เผยอีกว่า "ในปีงบ 2562 การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 15,157 ล้านบาท ในภาพรวมถือว่าขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ เนื่องจากผลกระทบจากสงครามการค้าการตอบโต้ด้วยการตั้งกำแพงภาษีระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมทั้งเป็นผลจากการที่สหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิก GSP หรือสิทธิพิเศษทางการค้า ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งออกและการเติบโตทางเศรษฐกิจ”
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค